Podlost Topolánkovy vlády nezná hranic II

21. říjen 2009 | 19.18 |
› 

Podlost Topolánkovy vlády nezná hranic II

Praha, 21. října 2009 - Předseda ODS Mirek Topolánek a senátoři Vondra a Schwarzenberg neplnili usnesení vlády, které byli členy. O riziku, jaké pro občany ČR představuje Listina základních práv přitom prokazatelně věděli, dokonce jen v roce 2007 projednávali na zasedání vlády. Přiložené dokumenty (schválené usnesení 471/2007 a Pozice ČR) toto tvrzení jasně dokládají. Topolánkova vláda se na jaře 2007 usnesla , že Lisabonská smlouva by neměla obsahovat Listinu základních práv s tím, že by její přijetí mohlo přinést ohrožení ochrany práv některých skupin občanů. Schválila Pozici vlády České republiky v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie, ve které se uvádí: "Aby byl zajištěn evropský standard ochrany lidských práv, tak jak je zakotven v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím, 4. listopadu 1950, dále jen "Evropská úmluva") a k němuž se EU přihlásila v ustanovení čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, je především třeba umožnit přistoupení EU k Evropské úmluvě. Tím bude zajištěn jednotný evropský standard lidských práv a svobod, aniž by hrozila určitá partikularizace ochrany prostřednictvím přijetí právně závazné Listiny základních práv. Nový smluvní základ EU by tedy neměl obsahovat samostatnou Listinu základních práv, ale zajistit přistoupení EU k Evropské úmluvě, čímž bude jasně vymezen standard ochrany ve vztahu k činnosti Evropské unie a jejích orgánů." Tuto pozici měli dle usnesení vlády prosazovat premiér Topolánek a ministři Vondra a Schwarzenberg. Tato informace navazuje na sdělení ze dne 11. října 2009

http://od21.standard.icst.cz/img/0000-Documents//images/articles/fotogallery/01-hlavni-seznam-fotek/topol-vali_800x600.jpg

Suverenita stojí za Václavem Klausem

Praha 19. října 2009 - Zástupci Suverenity v čele s Janou Bobošíkovou se v pondělí 19. října 2009 zúčastnili v Praze na Hradčanském náměstí shromáždění na podporu prezidenta ČR Václava Klause v jeho postoji k Lisabonské smlouvě. Suverenita dlouhodobě prosazuje taková opatření, aby nemohlo po přijetí Lisabonském smlouvy dojít k prolomení tzv. dekretů prezidenta Edvarda Beneše. V současné době se tyto požadavky staly klíčovou podmínkou pro přijetí Lisabonské smlouvy v ČR. K požadavku se přidalo i Slovensko. "Jsem ráda, že se tak potvrzuje rozumný postoj všech těch, kteří důvěřovali Suverenitě a dali jí ve volbách hlas," uvedla Jana Bobošíková. "Nyní je třeba podpořit prezidenta Václava Klause, který jako jeden z mála bojuje za zájmy občanů. Jsem ráda, že v tomto bodě podpořil hlavu státu i Miloš Zeman, který ohlásil návrat do politiky," zakončila Jana Bobošíková.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář