Prázdné hesla průhlednosti a vše pro blaho lidu.

7. únor 2010 | 12.44 |
› 

Prázdné hesla průhlednosti a vše pro blaho lidu.

Den co den jsem přesvědčen o opaku a frašky či propagandy která bourá jednotu jakékoli revolty či vlny odporu. Je to opravdu to co mne utvrzuje v tom že Demokracie a právní stát se stal jen prázdnými slovy politiků kteří bojujíc o hlasy voliče tlučou lidově prázdnou slámu.

Jsme v obětí těch kteří staví své hmotné statky na právních normách které křiví nejen mysl člověka ale mnohdy i páteř. Dvacet let se tu opravdu velice dobře kradlo a krade pod praporem práva, které si přátelé zákonodárců objednávali a objednávají za tučné provize. Mnohé by osvětlila konta střadatelů ve Švýcarských bankách. Ale vláda M. Topolánka zamítla informace od Švýcarské vlády o kontech střadatelů a velice podivných pohybech na těchto kontech. Prostě to nebylo vládní prioritou a nebylo to ani v programovém prohlášení vlády. Boj proti korupci si pan I. Langer vzal za své a zatočil sní v podobě "Czech Point"!!

"Nevím, proč
jste tu vy. Ale já tu jsem proto, abych vyhrál volby," řekl s určitým
patosem Ivan Langer loni v srpnu na kongresu ODS.

Kde tento projekt byl označen za předražený jako spousty jiných.

Elektronická komunikace úředníka s občanem má zabránit předávání obálek či jiných úplatků mezi občanem a zástupcem úřadu.

Nic nemění na faktu, že takováto korupce je mizivé procento z peněz jednotlivce do kapsy úředníka. A stavební povolení či dopravní značku nejde nacpat do elektronické schránky. Ale spousta obyčejných lidí chce bič na korupci, která krade peníze z rozpočtu celé republiky a ne jedince který za dvě stokoruny a sáček mleté kávy či nějakou sladkost chce menší změnu nějakého dokumentu. Souhlasím s většinou, že tato korupce je také korupcí ale dům se nestaví od střechy a schody se zametají od shora dolů opačně to sice jde ale je to neúčelné a bez efektu.

Sledoval jsem zasedání ze sněmovny a bylo my hodně do pláče o jednání, které mělo zrušit akcie na majitele tedy anonymní akcie. Hlavě ze strany ODS bylo argumentací dosti, že je to pokus o prostrčení velblouda uchem jehly. Dokonce došlo i na rétoriku ve stylu stěhování podnikatelských aktivit do daňových rájů a podobné nelogičnosti z úst pana poslance Vojíře ODS. Je velice nedůstojné politika a zákonodárce, který hájí rozkrádání majetku či financí všech plátců daní v ČR.

Vždy se my zjeví myšlenky dvou a více skupin politiků s Plzeňských práv s konty ve Švýcarech a čerstvě po dovolené v Toskánsku kterak po sobě házejí chlévskou mrvu na letenské pláni.

Běžnému člověku, který touží po klidu pořádku a bezpečí je jedno jestli mají policisté na vozidlech nějaký nápis slov o pomoci a ochraně. Slova činy nenahradí a prázdných slov už bylo přehršle. Zato skutků poskrovnu a policista musí zasahovat podle zákonů, které jsou dvojsmyslné či hájící zájmy obviněného. O finanční a protikorupční policii by se dalo napsat hodně. Když už něco vyšetří tak jsou odvoláni z důvodů procesních pochybení. A při předávání spisu novému vyšetřovateli jsou některé dokumenty zcizeny či s tlustého svazku je tenký neškodný román. Je to bezmoc jedince při pohledu na lidi, kteří nás všechny nazývají vyžírkami systému zdravotnictví sociální části a ostatními odvětvími hrazenými částečně či zcela ze státního rozpočtu.

Kladu si otázku kde na to ten špatný totalitní režim bral? A když byl tak špatný a infrastruktura zanedbaná tak nechápu kde tento systém který se 20 let nazývá demokratický a svobodný udělal chybu. Ona úvaha že nová dvacetiletá " Demokracie" nás křivý v páteři polovinu toho co ti přední kteří křivili naší mysl. Komunistický totalitní režim byl hodně špatný ale do dvou měsíců byl schopen průmyslem splatit státní dluh. Každý stát něco dluží a je to podobné jako když soukromá firma postaví dům ale než peníze za dílo doputují na konto už se staví jinde znova a jedná se vlastně o dluh. Je to běžný koloběh života. Ale je neslýchané když stát dluží kam se podívá a každý občan již od narození dluží 132 000kč.     

Ilustrační foto.

Česká republika dluží přes 1,2 bilionu korun, každý 116 tisíc

Ještě že jsou páky které jsou zčásti demokratické a proto neplatíme spousty diagnóz u lékaře a stávka je stále demokratickou možností protestu. Odbory jsou potřebné ve všech státech a režimech. Pokud se staví na stranu zaměstnance za lepší podmínky k práci a není jejich zájmem jen fasování celaskonu a indulony. I když tyto benefity beru jako náhradu za zvyšování platu. Navíc tyto pomáhají malým firmám v odvětví služeb. Je smutné, že když zdanění benefitů kritizuje politik tak se ohání slovy jako vydírání a prohlubování státního dluhu. Ale ten politik je sám jeden velký benefit od oblečení hodinek či náklady hovorného na mobilní telefon notebook a cestování. Je to stejné když odeberou maminkám s dětmi z jejich finančního příjmu 24% a samy poslanci i senátoři si ubrali v křeči a skřípaní zubů jen 4%!

Nazvat 81 senátorů 200 poslanců a jednoho samolibého prezidenta morálním hnusem a odpadem je přijatelné a ve slušné společnosti i velice decentním vyjádřením.

Mám strach, že příští volby vyhraje pravice, která je kapitalističtější než kapitalistický svět kolem nás. Na stůl by nám všem položili návrhy na úpravy zákoníku práce nepřidat minimální mzdu už tak nízkou cca 8 000 Kč hrubého a rychlý způsob propuštění je prioritou. Schwarz systém je preferovaný hlavně pravicí co na tom že naše zákony ho zakazují a že tento je opravdovým vykořisťováním dělníka. Stačí drobná kosmetická úprava v podání TOP-09 v bratrské shodě a ruku v ruce s ODS.

Pro mne je to drzost srovnatelná velikosti s privatizační zlodějnou odsouzena či splacena funkcí prezidenta republiky. Nebo vytvořením Konsolidační banky, která umožnila, aby dluhy za vytunelovanou firmu odkoupil sám tunelář za zlomkovou cenu přes čtyři firmy s nejasným vlastnictvím.

Je to protipól Exekučního řízení, kdy dluh jedince například 20 000 Kč je důvodem odebrání movitého majetku a pozemku do dražby. Zkrátka všechny instituce pracující s penězi v ČR jsou obestřeny mlhou práva, které je na vratkých nohou běžného selského rozumu. Špatnými způsoby životosprávy člověka se rapidně zhoršuje jeho zdraví, které ho může stát i život. Symptomy špatné správy naší vlasti jsou také viditelné. Je to od vyhlášení osobního úpadku až po sebevraždu, která má také velké číslo ve statistikách. Další následky jsou alkoholizmus toxikomanie prostituce lichva a trestná činnost všeobecně. O morálním úpadku společnosti a pokles národní hrdosti, která je decimována všeobecně záměrně, aby zabránila jednotě v možné následné revoltě národa proti útlaku s mafiánskými praktikami.

Sama rodina a potomek již není hodnocen jako přínos společnosti a krev národa ale jako náklady které jsou vysávány zcela na jiné neprůhledné účely. Vkrádá se do mysli otázka zdali záměrně nejsme likvidováni levnou pracovní silou z ciziny to už není třeba aby se rodili děti. A děti jako krev národa? Radši ani neuvažuji, skončí jako kauza Diag Human která s naší krví obchodovala nekřesťansky draho a nyní se domáhá ještě více peněz. A politici se k tomuto staví jako k páře, která se možná brzo rozplyne.

 Když ne tak zastávají názor ‘z cizího krev neteče‘ a najmou za státní milióny advokáty tipu Jana Kalvody řečeného Visarionovič který musel odstoupit z funkce ministra spravedlnosti v roce 1996 kdy přiznal že neoprávněně zneužívat titul JUDr. On ho totiž nemohl mít, když nesložil rigorózní zkoušky. Jako naprostá nehoráznost byla jeho obhajoba přeběhlíka Miloše Melčáka u Ústavního soudu! Je to podobné jako poslanec, který opilý jezdil v jednosměrce a pár dní nato zbrojil proti alkoholu za volantem. Jsem strašně šťastný, že nepatřím mezi takto osvícené s velice krátkou pamětí a jsem obyčejný člověk trestaný do doby narovnání svého hřbetu a sundání pověstného postroje. Jen doufám v dobu, kdy otěže se dostanou do správných rukou a špatné řízení bude potrestáno dříve, než dojde k zahlazení stop a paměti národa.

Více než kdy jindy by lidé měli jít k volbám hlasovat koho jim po vůli.

Kdo nevolí dává hlas tomu, který naše děti svlékne z posledních šatů.

Více než kdy jindy bychom měli dbát hesla, které pro naši zem mnoho dobrého přineslo " Národ sobě! " Dnešní lidé za toto heslo již nekrváceli, ale s úctou bychom měli pohlížet na generace, které takto prolili svou krev za naši budoucnost. 

My všichni jsme lidé ne Ovce či tažná zvířata pod bičem špatného hospodáře. Apatie či nezájem je roven názoru když platím daně a sociální či zdravotní pojištění stát se omne postará. Již teď se stará tak že bude tisknout dluhopisy. A jeden vtip na závěr: Baví se Marťani s jedním Čechem a ptají se ho, v kolika jde do důchodu.

On odpoví, že asi v 70 letech. A oni na to jen znuděně odvětí to máte super u nás se chodí do důchodu v 360 letech.

Novodobá inkvizice?
(legalizovaný zločin za bílého dne aneb exekuční mafie v praxi)
Tak sledujte:
Jednoho středečního odpoledne mi volá manželka, která je na mateřské dovolené, že mi přišel
dopis do vlastních rukou od exekutorského úřadu. Vzhledem k jisté mentální zaostalosti naší
doručovatelky jej mohla bez problémů převzít. A jestli to může otevřít. Říkám: "Rozhodně, od data
převzetí běží odvolací lhůta a další náležitosti, takže neztrácejme čas."
V dopise stálo, že ....vzhledem k nezaplacené částce 208,– Kč Dopravnímu podniku hl. m. Prahy z r.
2000 se nařizuje exekuce, a to prodejem nemovitosti a příslušných pozemků. Celková dlužná částka činí
17 000,– Kč včetně odměny právního zástupce Dopravního podniku (JUDr. Tomáše Sokola1) a
exekutora. Odvolací lhůta 14 dní a do 3 dnů jsem povinen sdělit, zda je na uvedenou nemovitost nějaké
předkupní právo. Samozřejmě nesmím s nemovitostí nijak nakládat. Uvedená pokuta však byla psána na
manželku. Ta zatím žádný dopis neobdržela.....
Kontaktoval jsem pojišťovnu právní ochrany D.A.S., u které jsem pojištěn, jak bych měl
postupovat a zda je nějaká šance uvedenou exekuci a hlavně důvody, které k ní vedly, rozporovat. Na
to mi bylo sděleno, že je potřeba jim co nejdříve doručit všechny podklady.
Potřeboval jsem tedy okopírovat soudní spis, který se vztahoval k uvedené exekuci. Bohužel,
i když je exekuce zaslána mě, nemám právo nahlížet do spisu, neboť nejsem účastníkem řízení! Super,
takže mám exekuci, a nemohu se hájit, protože mi chybí podklady. Potřebuji úředně ověřenou plnou
moc, nebo tam musí manželka osobně. S miminem bezva výlet. V uvedeném spise jsme našli
pravomocná rozhodnutí soudu, kterými byla manželka odsouzena k zaplacení požadavků DP +
soudních výloh, a oznámení o nezastižení adresáta vč. pokusů o doručení. Problém je, že se reálně
nikdo nepokoušel uvedené rozsudky doručit.
Okopírovaný spis jsem předal pobočce D.A.S. a považoval tuto část za vyřízenou. Druhý den
však přišly další dvě exekuce adresované manželce. Jedna byla konečně ta, kterou napřed doručili mě,
a druhá byla nová, opět za nezaplacených 208,– Kč z r. 2000. Pochopitelně s dalšími náklady celkem
za 15 000,– Kč a opět se týkala celé nemovitosti a pozemku.
Proto jsem se rozhodl zavolat do exekutorského úřadu, abych zjistil, jak dlouho se budou bavit
posíláním dalších exekucí. Dovolat se tam téměř nedá. Ve čtvrtek se mi to nepovedlo, v pátek
nepracují (už mají vyděláno) a až v pondělí odpoledne mi konečně někdo zvedl sluchátko. Paní mi
1 V tzv. Kubiceho zprávě se o některých lidech píše jako o možných Židech. Jedním z nich je advokát Tomáš
Sokol. Jeho jméno se objevilo i na seznamu Židů v politice, jenž na internetu šíří tuzemská ultrapravice.
JUDr.Sokol, obhájce jakéhokoliv práva
Pokud by si někdo myslel, že inkvizice s
neomezenou mocí nemá v 21. století co
pohledávat, bude nemile překvapen. Platí
totiž rovnice: Inkvizice = Exekutorský úřad
a Inkvizitor = Exekutor. Nebo ještě jinak.
Možná jste v některém z televizních pořadů
typu Bílá vrána, nebo Občanský jouda
zaznamenali kauzu, v níž byla kvůli
nezaplacené pokutě dopravního podniku (je
jedno kterého) uvalena na dotřeného hříšníka
exekuce veškerého jeho movitého
i nemovitého majetku. "Blbost, to přece není
v demokratickém státě s fungujícím právním
řádem možné!"  milým hlasem oznámila, že exekucí máme celkem 6 v celkové výši 90 000,– Kč a že nám v průběhu
týdne dorazí poštou. Myslím, že kdybych dostal baseballovou pálkou do hlavy, cítil bych se líp.
Jednalo se opět o Dopravní podnik a přestupky vzniklé v r. 2000–2001. Samozřejmě opět ve
spisech bylo oznámení o nezastižení adresáta a samozřejmě pošta nic nedoručila. Je pochopitelné, že
po téměř 10 letech si člověk těžko bude pamatovat, jestli ho jednou nebo dvakrát chytli někde bez
lístku, ale 6×?!
I tady je vysvětlení. V r. 2000 ukradli manželce v metru doklady. Zápis u PČR je. Nicméně
právně je nám to k ničemu, neboť zde platí presumpce viny. Na nás je dokázat, že to nebyla manželka,
kdo spáchal před 10 lety přestupek, ale někdo jiný. Takže už víme, jak a víme proč. Manželka ještě
navštívila DP, jestli tam náhodou nevisí nějaký milý pozdrav pro exekutora a naštěstí ještě jeden,
sedmý odchytila včas. Bylo to "jenom" za 3 700,– Kč (pokuta 408,– Kč + Sokolovo spropitné).
S ukradeným OP se dají dělat věci
Dále jsme se zajímali, jestli někde existuje pravomocný rozsudek na manželku, abychom zabránili dalším exekucím. S ukradeným OP se dají dělat věci! Obvolala tedy jednotlivé soudy, pod
které spadá nebo spadalo její trvalé bydliště.
Na obvodním soudu č. 1 manželce sdělili, že tam nic není. Prima, ale reálně jich tam bylo
všech 6! Na obvodním soudu č. 2 řekli, že i kdyby tam něco bylo, tak to říct nemůžou, protože by
mařili exekuční řízení a na obvodním soudu č. 3 prý nic nevidí. Výsledný efekt nula. Prostě se
nedozvíte, zda vás někdo odsoudil.
A prohlášení o bezdlužnosti? K smíchu, jedná se pouze o váš dluh vůči finančnímu úřadu nebo
sociálce. Výpis z Rejstříku trestů? Kdepak, po takové době je již záležitost zahlazená, pokud se tam
vůbec píše... Pro zajímavost, promlčecí lhůta zmiňovaného přestupku je 10 let.
Exekutorské úřady sledují katastr nemovitostí
Veřejným tajemstvím je, že exekutorské úřady sledují katastr nemovitostí v návaznosti na
pohledávky, které evidují. Jakmile zjistí, že něco vlastníte, postoupí nárok na vymáhání pohledávky  soudu, který samozřejmě vyhoví. Pokud nic nemáte, většinou je nezajímáte a uvedená pohledávka je
promlčena. Tvrzení Jany Tvrdkové, prezidentky Exekutorské komory ČR, o tom, že nemovitý majetek
se zabavuje jako poslední, se krásně vyjímá v tisku, ale realita je jiná. Že by další resource allocation
justiční mafie?
Mezitím se D.A.S. vyjádřil, že je mu líto, ale zastupovat nás nebude, neboť jsem u nich
pojištěn až od r. 2002, a pojistná událost vznikla v r. 2000. Na to jsem odepsal, že chápu uvedené
důvody, ale nesouhlasím, neboť jako pojistníkovi mi exekuce vznikla v době pojištění a v době vzniku
pojistné události jsem manželku ani neznal. Takže za vznik pojistné události mohu považovat datum
svatby, nebo nabytí nemovitého majetku, které obojí spadá do doby, kdy jsem pojištěn byl.
Zmíním ještě fakt, že záměrně poslali vyjádření až po termínu na odvolání. Jako záměr to
vidím proto, že tyto lhůty měli ve spise pojistné události, kterou jsem jim předal, a zajisté jako
právníci tuto skutečnost znají.
Jelikož na svém vyjádření trvají, rozhodl jsem se pojistnou smlouvu ukončit. Nehodlám platit
za něco, co v případě potřeby stejně nefunguje.
Nic jiného nám nezbylo
Po konzultaci s dalšími právníky a soudci jsme požadovanou částku zaplatili. Není totiž
jiná možnost. Můžete např. rozporovat fikci doručení se skutečným místem bydliště (prostě fyzicky
jste v té době bydleli jinde, než máte uvedené trvalé bydliště), ale soudit se budete 2–3 roky s nejistým
výsledkem. Pak zaplatíte jak původní částku, tak soudní výlohy + náklady na obhájce (ty v každém
případě). Tak či tak, systém svoje money dostane, je jen na vás, jestli na tu hru přistoupíte a kolik
chcete do banku vložit.
Takže pokud se vám povedlo někdy ztratit OP nebo vám byl ukraden, asi nebudete mít klidné
spaní. Doporučuji si zjistit na DP (nejlépe v celé republice – blbý, co?), zda tam nevisí nějaká  pohledávka. Dále zkontrolujte Obchodní rejstřík. To už je poněkud jiná liga. Tady na váš OP může
někdo založit firmu. V lepším případě "jenom" neplatí sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance.
Může být i hůř
Extraligu ale hrají ti, kteří sociální a zdravotní pojištění platí. Dokážete si jistě spočítat, jakou
činnost asi páchají, když se jim to vyplácí. Nebyl by to první a ani poslední případ hospodářské
kriminality. To už je pak nejen o penězích, ale i o posezení v chládku. Připomínám, že opět platí
presumpce viny – na vás je dokázat, že jste firmu nezaložili!
Ještě k novele exekučního řádu – od listopadu platí, že exekutor může vyhlásit exekuci pouze
na majetek, který je hodnotou adekvátní vymáhané pohledávce. Tedy že kvůli 208,– Kč (dobře, +
výpalné = 17 000,– Kč) vám nemůže dát exekuci na nemovitost. Ale pozor, to platí pouze pro nové
případy. Pokud už řízení začalo před touto novelou, máte opět smůlu. Že by to byl pro exekutorský
ksindl důvod, jak si ještě narychlo nahrabat, a proto hromadně nabírá nové členy?
Jako bonus přidám malou zajímavost – cca po 14 dnech od doručení exekuce nám dorazil
dopis od jedné hodné finanční instituce. V dopise nás informuje o novince, že na naši nemovitost je
hlášena exekuce a že nám rádi pomohou s financováním dluhu.
Zajímalo by mě, kolik zmetků na celém tom exekučním řízení parazituje. Evidentně je to dost
výnosný byznys.
Na závěr mi dovolte malé resumé. To, že řádně platíte daně a chováte se dle zákona,
ještě v této republice neznamená, že nemůžete přijít o veškerý majetek.
Jedná se o legalizovaný zločin za bílého dne. Nezastávám se skutečných hříšníků, kteří si
exekuci zaslouží, ale také se nedivím, když nějaký zoufalec, který už nemá co ztratit, vezme
spravedlnost do vlastních rukou.
Autor článku si ze zřejmých důvodů nepřál zveřejnit své jméno, použit je pseudonym.
Foto: Profimedia.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář