Nostradamus -- neobyčejný člověk.

13. leden 2010 | 09.02 |
› 

free player from mysplayer.com

Obrazek

Nostradamus -- neobyčejný člověk.

Narodil se roku 1503 v jihofrancouzské Provence. Původně studoval medicínu a stal se lékařem. Měl hodně zájmů, mimo jiné se zajímal také o magii. Na to, že má věštecké nadání ho přivedlo několik náhodných předpovědí. Jedna z prvních byla kolem roku 1535. Nostradamus potkal v Itálii na procházce mnicha. Něco ho přinutilo, aby před ním poklekl a oslovoval ho " Vašesvatosti ". Přibližně za 45 let se tento mnich stal papežem Sixtem.
V roce 1550 si Nostradamus začal svá proroctví zaznamenávat a v roce 1555 začal svá proroctví zveřejňovat.
Tentýž rok předpověděl svému králi, Jinřichu II, že zemře při nehodě na turnajovém klání. Jeho předpověď se vyplnila 4 roky poté.Nostradamovu slávu založilo následující proroctví:

Mladý lev přemůže lva staršího
na bitevním poli v jediné srážce
přes zlatou klec mu probodne oči
ze dvou ran jedna bude, poté zhyne krutou smrtí.

V roce 1559 se Jindřich II., francouzský král, osobně účastnil třídenního rytířského turnaje konaného na počest současného sňatku své sestry a své dcery. Na králově štítu byl heraldický lev. Třetí den klání, při západu slunce, se král střetl s hrabětem Montgomerym. Jeden druhého se při srážce pokoušeli dřevcem vyhodit ze sedla. Utkání probíhalo nerozhodně a kronikáři zaznamenali, že se Montgomery, který proroctví znal, pokoušel na rozhodující poslední rozjezd omluvit. Král však naléhal. Následovala katastrofa. Štěpina zlomeného dřevce pronikla hledím královy přilby. Prorazila královu hlavu za levým okem, krále oslepila a pronikla lebkou hluboko do mozku. Král zemřel až po deseti krutých dnech. Na současníky tato událost musela ve spojení s proroctvím působit více než mohutně. Nejen na ně. Podobné souvislosti v čase a prostoru působí více než mohutně na mnoho lidí dodnes.
Zapsal si celkem 942 slavných proroctví, mimo jiné: předpověděl Napoleonův osud, americkou revoluci a americkou občanskou válku, události z dějin královského rodu v Anglii včetně abdikace Eduarda VIII, zavraždění Abrahama Lincolna, Johna Kennedyho i vládu ajatolláha Chomejního v Iránu.

Předpověděl letecké cestování, výpravy do vesmíru i přistání na měsíci.
Nostradamus vkládal svá proroctví do čtyřveršů(zdrohttp://kupis.thalax.cz/zahady/data/nostradamus.htmj )


Takhle popisuje Hitlera:
Zvířata, šílená hlady, poplují přes řeky,
většina bitevního pole bude proti Histeru.
V železné kleci bude tažen vůdce,
až Německo nebude poslouchat žádný zákon.

Další čtyřverší týkající se vévody z rodu Fossana:
Vůdci z Fossana podřeže hrdlo muž,
jenž cvičil ohřae a křepeláky.
Vykonají ten čin lidé od Tarpejských skal,
až Saturn bude ve Lvu třináctého února
.

Vévodu ubodal 13. února 1820 stájník. Byl to republikán, odtud spojení s Tarpejskými skalami, z nichž byli v římské republice shazováni zrádci.

Za noci poustevník myšlenky probírá,
z mosazné trojnožky vzhůru zrak upírá
To, co se noční tmou jiskřivě prodírá,
naději zažehne jak z rukou fakíra
.

výklad: Nostradamus zde popisuje tvorbu svých předpovědí.

Moudrý nechť přemýšlí nad veršem mým,
však ten je určen všelijaké havěti.
Hlupákové, mluvkové, vy běžte k svým,
nechť pouze poctiví úřad můj posvětí.

výklad: pouze inteligentní lidé pochopí jeho proroctví.

Pětset let, pak povšimnou si více
toho, jenž byl klenotem doby své.
Náhle pak světlo vzplane jak svíce,
Aon uznání dojde v době té.

výklad: Nostradamus zde popisuje rozluštění svých předpovědí roku 2055


Již poslání splnil a dar krále odnáší,
Tím pohár se naplnil a duch jeho zajde.
Krev jemu nejbližší,přítel mu nejdražší
jej vedle postele mrtvého najde.

výklad: Nostradamus zde přesně předpověděl svou smrt.

Budoucnost?


Obrazek

Ohnivý létající stroj přijde,

aby přinesl potíže velkému vůdci,

bude v tom takové pobuřování,

že ti opuštění budou zoufalí.

výklad: útok na New York ?

Čtyřicetpět stupňů nebe bude v plamenech,

oheň se přiblíží novému městu,

najednou veliký plamen vyskočí,

když si přejí vidět Normany osvědčené.

výklad: útok na nové město, tedy New York ; poslední řádek nejasný

Ve světové zahradě blízko nového města

na silnici vedoucí dutými horami,

bude to uchváceno a potopeno v nádrži,

násilím donuceno pít vodu otrávenou sírou.

výklad: následující události v New Yorku?,duté hory jsou samozřejmě mrakodrapy

Bojovný arabský princ, slunce, Venuše, Lyon,

vláda církve padne po moři,

směrem k Íránu téměř milion mužů

Byzanc,Egypt opravdový had napadne.

výklad: útok islámských vojáků

Ohněmi, zbraněmi nedaleko Černého moře

přijde z Íránu, aby uchvátil Trapezunt,

Farosa mytilenská hrůza,

arabskou krví je pokryt Jadran.

výklad: Trapezund=přístav v Černém moři na severovýchodě Turecka;pravděpodobněje zde popsáno rozšíření války do dalších zemí

Rumuni,Britové, Češi, Poláci

Do svazku nového spolu vkročí.

Gibraltar přejdou jejich vojáci,

Se lstí na Araby zaútočí.

výklad: útok zmíněných zemí na Araby v Africe, pravděpodobně úspěšný

V Dunaji a z Rýna se přijde napít

velkýVelbloud, který se nebude kát.

Tiod Rhony se chvějí, ti od Loiry ještě víc

a blízko Alp je kohout zničí.

výklad: islámská expanze do Evropy, měla by se zastavit až u francouzských hranic

Obrazek

Fascinují mě takoví lidé. Snad se jeho proroctví vyplní a roku 2055 celé jeho dílo lidé rozluští. Možná k tomu přispějí samy předpovězené události. Dávám sem dva odkazy pro lidičky, co by se chtěli dozvědět o Nostradamovi něco víc.

http://nostradamus.xf.cz/
http://eldar.cz/hade/nostradamus.htm

2 křižovatka : Máme pochybovat o tom, že jistí lidé mají velké okultní schopnosti? -- Nepochybujte!!

Více na odkazu http://www.zmenyklimatu.estranky.cz/clanky/rok-2012-videa/video_-nostradamus-2012

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře