Výzva politických vězňů všem občanům České a Slove

14. listopad 2009 | 11.14 |

Výzva politických vězňů všem občanům České a Slovenské republiky, Parlamentu ČR, presidentu ČR Václavu Havlovi.

ALTNAGELBERG 16.9.2000 (Rakousko)

Političtí vězni, vzpomínajíce obětí československého zločinného komunistického systému v období 1948-1989, obracejí se s touto výzvou na všechny Čechy a Slováky ve vlasti i v exilu, na Parlament ČR a na presidenta Václava Havla:

V roce 1988 jsme zde v Rakousku, v těsné blízkosti hranic s Československem, zbudovali památník protikomunistického odboje. Od té doby sem každoročně přijíždíme ze všech světadílů, abychom vzpomenuli a uctili památku těch, kteří se nedožili, a kteří v odporu proti československé komunistické despocii odevzdali hodnoty nejvyšší. Po deseti letech osvobození uvykli jsme již svému osamocení i nezájmu představitelů České republiky. S pocitem křivdy jsme vyslechli slovní hrátky a teorie Václava KLAUSE "o zpětném zrcátku", Petra PITHARTA "o slyšení růstu trávy", a nepřipuštění "honu na čarodějnice" od Václava HAVLA. Na své mrtvé vzpomínáme v pokoře, nebo všichni jsme prošli peklem komunistických mučíren a věznic padesátých let. Pokora nám zůstala hodnotou nejvyšší i v době současné.

Hluboce se však stydíme, když v roce 2000 zasedá v novém Parlamentu ČR poslanec JUDr. JIČÍNSKÝ, bývalý předseda právní komise ÚV KSČ, který byl tvůrcem článku 4 Ústavy ČSR o t.zv. "vedoucí úloze KSČ v systému ústavních a státních orgánů ČSR".

Hluboce se stydíme, když je JUDr Marian ČALFA garantem prodeje jedné poloviny paláce LUCERNA v Praze, a to státnímu - akciovému podniku Chemapol, který tak zaplatí panu presidentovi Václavu HAVLOVI 200 milionů Kč, ač sám bankrotuje a nemůže vlastním zaměstnancům vyplatit mzdy. Jde o jedinou a ve světě nepochopitelnou obchodní transakci, kdy president, první občan státu, prodává vlastnímu státu, CHEMAPOLU, nemovitost, která je pro kupujícího zbytnou.

Tolik jen případy nejpalčivější.

Dožíváme v pokoře ale odmítáme jako nečisté desetileté koketování nových představitelů českého demokratického státu s nejvyššími hodnotami protikomunistického odboje. Odmítáme právní výklad o vině a trestní odpovědnosti odbojové protikomunistické skupiny, vedené bratry Ctiradem a Josefem MAŠÍNOVÝMI, když takový právní výklad učinili komunistické ideologii poplatní právníci, kteří v minulosti sami posluhovali a obhajovali komunistickou despocii. Konstatujeme, že právo a spravedlnost je v České republice v roce 2000 prosazováno a obhajováno stejným způsobem, jakým bylo v minulosti obhajováno komunistické bezpráví. Slogan "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí" vedl v roce 1989 k všeobjímající euforii národa. Protagonistu tohoto sloganu, Václava HAVLA, vynesl do funkce nejvyšší, do funkce prvního občana státu.

Od samého počátku to však byla jen poloviční pravda a ta je horší než lež sama. Ve světě lži, který nás obklopuje, nemůže pravda žít a trvat jinak než jako pravda ukřižovaná, právě tak jako ve světě nenávisti nemůže láska žít a trvat než jako láska trním korunovaná.

Stát je takovým, jakým jej chtěl mít Václav HAVEL. V roce 2000 ale v Čechách dominuje resignace a strach z budoucnosti. SUNT LACRIMAE RERUM - i věci pláčou. U vědomí toho konstatujeme, že naše oběti byly marné a zbytečné. Obracíme se proto na všechny Čechy a Slováky doma i v exilu, aby podpořili tuto naši

V ý z v u:

Žádáme, aby členové protikomunistické odbojové skupiny, Ctirad MAŠÍN, Josef MAŠÍN, Milan PAUMER, Václav ŠVÉDA a Zbyněk JANATA, byli neodkladně vyznamenáni jako hrdinové vpravdě národní.

Žádáme, aby žijící, bratři Ctirad a Josef MAŠÍNOVI a Milan PAUMER, byli oficiálně pozváni na pražský hrad a dostalo se jim cti a úcty, kterou k nim český národ chová po desetiletí.

Žádáme, aby se všem jmenovaným dostalo oficiální omluvy za desetileté nedůstojné prodlení, intrikované komunistickými pohrobky.

Žádáme, aby bylo definitivně skoncováno s politickými praktikami, kdy vedení státu licituje, řečeno slovy Vladislava Vančury, "že čas míjí a věci se zapomínají" a čas, který nám byl měřen komunistickým vězením a popravami, "dnes propůjčuje dosti důstojnosti i zrůdám".

Světové sdružení bývalých československých politických vězňů se sídlem v Curychu.

Eugen HOFFMAN, CH - 8953 DIETIKON
JUDr.Jiří ŠETINA, CZ - 160 00 PRAHA 6
RNDr Gracian TEJRAL, CZ - 669 02 ZNOJMO
Josef KOUDELKA, CZ - 770 00 OLOMOUC

, Parlamentu ČR, presidentu ČR Václavu Havlovi.

ALTNAGELBERG 16.9.2000 (Rakousko)

Političtí vězni, vzpomínajíce obětí československého zločinného komunistického systému v období 1948-1989, obracejí se s touto výzvou na všechny Čechy a Slováky ve vlasti i v exilu, na Parlament ČR a na presidenta Václava Havla:

V roce 1988 jsme zde v Rakousku, v těsné blízkosti hranic s Československem, zbudovali památník protikomunistického odboje. Od té doby sem každoročně přijíždíme ze všech světadílů, abychom vzpomenuli a uctili památku těch, kteří se nedožili, a kteří v odporu proti československé komunistické despocii odevzdali hodnoty nejvyšší. Po deseti letech osvobození uvykli jsme již svému osamocení i nezájmu představitelů České republiky. S pocitem křivdy jsme vyslechli slovní hrátky a teorie Václava KLAUSE "o zpětném zrcátku", Petra PITHARTA "o slyšení růstu trávy", a nepřipuštění "honu na čarodějnice" od Václava HAVLA. Na své mrtvé vzpomínáme v pokoře, nebo všichni jsme prošli peklem komunistických mučíren a věznic padesátých let. Pokora nám zůstala hodnotou nejvyšší i v době současné.

Hluboce se však stydíme, když v roce 2000 zasedá v novém Parlamentu ČR poslanec JUDr. JIČÍNSKÝ, bývalý předseda právní komise ÚV KSČ, který byl tvůrcem článku 4 Ústavy ČSR o t.zv. "vedoucí úloze KSČ v systému ústavních a státních orgánů ČSR".

Hluboce se stydíme, když je JUDr Marian ČALFA garantem prodeje jedné poloviny paláce LUCERNA v Praze, a to státnímu - akciovému podniku Chemapol, který tak zaplatí panu presidentovi Václavu HAVLOVI 200 milionů Kč, ač sám bankrotuje a nemůže vlastním zaměstnancům vyplatit mzdy. Jde o jedinou a ve světě nepochopitelnou obchodní transakci, kdy president, první občan státu, prodává vlastnímu státu, CHEMAPOLU, nemovitost, která je pro kupujícího zbytnou.

Tolik jen případy nejpalčivější.

Dožíváme v pokoře ale odmítáme jako nečisté desetileté koketování nových představitelů českého demokratického státu s nejvyššími hodnotami protikomunistického odboje. Odmítáme právní výklad o vině a trestní odpovědnosti odbojové protikomunistické skupiny, vedené bratry Ctiradem a Josefem MAŠÍNOVÝMI, když takový právní výklad učinili komunistické ideologii poplatní právníci, kteří v minulosti sami posluhovali a obhajovali komunistickou despocii. Konstatujeme, že právo a spravedlnost je v České republice v roce 2000 prosazováno a obhajováno stejným způsobem, jakým bylo v minulosti obhajováno komunistické bezpráví. Slogan "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí" vedl v roce 1989 k všeobjímající euforii národa. Protagonistu tohoto sloganu, Václava HAVLA, vynesl do funkce nejvyšší, do funkce prvního občana státu.

Od samého počátku to však byla jen poloviční pravda a ta je horší než lež sama. Ve světě lži, který nás obklopuje, nemůže pravda žít a trvat jinak než jako pravda ukřižovaná, právě tak jako ve světě nenávisti nemůže láska žít a trvat než jako láska trním korunovaná.

Stát je takovým, jakým jej chtěl mít Václav HAVEL. V roce 2000 ale v Čechách dominuje resignace a strach z budoucnosti. SUNT LACRIMAE RERUM - i věci pláčou. U vědomí toho konstatujeme, že naše oběti byly marné a zbytečné. Obracíme se proto na všechny Čechy a Slováky doma i v exilu, aby podpořili tuto naši

V ý z v u:

Žádáme, aby členové protikomunistické odbojové skupiny, Ctirad MAŠÍN, Josef MAŠÍN, Milan PAUMER, Václav ŠVÉDA a Zbyněk JANATA, byli neodkladně vyznamenáni jako hrdinové vpravdě národní.

Žádáme, aby žijící, bratři Ctirad a Josef MAŠÍNOVI a Milan PAUMER, byli oficiálně pozváni na pražský hrad a dostalo se jim cti a úcty, kterou k nim český národ chová po desetiletí.

Žádáme, aby se všem jmenovaným dostalo oficiální omluvy za desetileté nedůstojné prodlení, intrikované komunistickými pohrobky.

Žádáme, aby bylo definitivně skoncováno s politickými praktikami, kdy vedení státu licituje, řečeno slovy Vladislava Vančury, "že čas míjí a věci se zapomínají" a čas, který nám byl měřen komunistickým vězením a popravami, "dnes propůjčuje dosti důstojnosti i zrůdám".

Světové sdružení bývalých československých politických vězňů se sídlem v Curychu.

Eugen HOFFMAN, CH - 8953 DIETIKON
JUDr.Jiří ŠETINA, CZ - 160 00 PRAHA 6
RNDr Gracian TEJRAL, CZ - 669 02 ZNOJMO
Josef KOUDELKA, CZ - 770 00 OLOMOUC

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře