Escape from Sobibor

24. leden 2010 | 08.49 |


Reason of the public domain status: Not registered with the Library of Congress. During WWII, the death camp at Treblinka had an escape, causing the Commandant at a similar camp in Sobibor to vow (actually threaten) that his camp would never experience the same thing. But those who were its captives, the Jewish laborers that had been spared from the ovens, knew that they were on borrowed time and that their only hope was to escape... the only question was how to do it. However, because the Germans would kill an equal number of others whenever a group attempted to escape, the captives knew that if ever an escape was tried, all 600 prisoners in the camp would have to be included... logistically precluding any ideas about tunnels or sneak breakouts. Indeed, to have such a mass escape could only mean that the Ukrainian guards and Germain officers would have to be killed, which many of the Jews felt simply reduced themselves to no better than their captors... thus making it a struggle of conscience. And therein lies the story, with the film being based on a factual account of what then happened at that Sobibor prison...

Překlad (anglicky > česky)
Důvod public domain stav: Nepřihlášený s Library of Congress. Během druhé světové války, vyhlazovacího tábora v Treblince musel utéct, takže se na podobné velitel tábora v Sobiboru na slib (vlastně hrozí), že jeho tábor nikdy zažít to samé. Ale ti, kteří své zajatce, židovské dělníky, které byly ušetřeny z pece, věděl, že oni byli na vypůjčený čas a že jejich jedinou nadějí bylo utéct ... jedinou otázkou bylo, jak to udělat. Nicméně, protože Němci by zabil stejný počet dalších kdykoliv skupina pokusila o útěk, zajatci věděl, že kdyby někdy byla snažil utéct, vše 600 vězňů v táboře by musel být zahrnuty ... logisticky brání jakékoli představy o tunelech nebo proklouznout breakouts. Opravdu, mít takové množství mohl uniknout pouze znamená, že ukrajinské stráže a Germain důstojníci by musel být zabit, což mnoho Židů cítili prostě sníží samy o nic lepší než jejich věznitelé ... takže bude boj svědomí. Av tom je ten příběh, s filmem je založeno na konkrétně popsat, co se pak stalo v tom vězení Sobibor ...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář